اردبیل

اردبیل به مساحت (18 هزار کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

     

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

اردبیل - مرکز

-

-

بیله سوار

-

-

پارس آباد

-

-

خلخال

-

-

سرعین

-

-

کوثر

-

-

گرمی

-

-

مشکین شهر

-

-

نمین

-

-

نیر

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

 

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top