مرکزی

مرکزی مساحت (29 هزار و 530 کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

آشتیان

-

-

اراک - مرکز

دارابی

09183614858

تفرش

-

-

خمین

-

-

خنداب

-

-

دلیجان

-

-

زرندیه

-

-

ساوه

-

-

شازند

-

-

فراهان

-

-

کمیجان

-

-

محلات

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top