فارس

فارس مساحت (133 هزار کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

آباده

-

-

اقلید

-

-

ارسنجان

-

-

استهبان

-

-

بوانات

-

-

پاسارگاد

-

-

جهرم

-

-

خرامه

-

-

خرم بید

-

-

خنج

-

-

داراب

-

-

رستم

-

-

زرین دشت

-

-

سپیدان

-

-

سروستان

-

-

شیراز مرکز

-

-

فراشبند

-

-

فسا

-

-

فیروزآباد

-

-

قیرو کارزین

-

-

کازرون

-

-

کوار

-

-

گراش

-

-

لارستان

-

-

لامرد

-

-

مرودشت

-

-

ممسنی

-

-

مهر

-

-

نی ریز

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top