همدان

همدان مساحت (20 هزار و 172 کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

اسد آباد

-

-

بهار

-

-

تویسرکان

محمد خوشبخت

0918-8188125

رزن

-

-

فامنین

-

-

کبودر آهنگ

-

-

ملایر

مجتبی روز بهانی

0918-3523606

نهاوند

علی روزبهانی

0918-7514151

همدان - مرکز

یاسر خوشبخت

0918-5097355

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top