لرستان

لرستان مساحت (28 هزار و 559 کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

ازنا

آقای ابراهیمی

0916-6646088

الیگودرز

-

-

بروجرد

-

-

پل دختر

-

-

خرم آباد - مرکز

-

-

دورود

-

-

دوره

-

-

دلفان

-

-

سلسه

-

-

کوهدشت

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top