خراسان شمالی

خراسان شمالی به مساحت (28 هزار و 434 کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

اسفراین

-

-

بام و صفی آباد

-

-

بجنورد - مرکز

آقای اسفیدانی

0915-8843028

جاجرم

-

-

راز و جرگلان

-

-

شیروان

-

-

فاروج

-

-

گرمه

-

-

مانه و سملقان

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top