خراسان جنوبی

خراسان جنوبی به مساحت (95 هزار و 385 کیلومتر مربع)

نماینده استان

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

-

-

-

نماینده شهرستان ها

مشخصات نماینده

آدرس و تلفن تماس

بیرجند مرکز

-

-

بشرویه

-

-

خوسف

-

-

درمیان

-

-

زیرکوه

-

-

سربیشه

-

-

سرایان

-

-

طبس

-

-

فردوس

-

-

قائنات

-

-

نهبندان

-

-

توضیحات: هر شهرستان حداکثر دارای 3 نماینده اصلی می باشد.

               ضمناً مینرال کود فقط از طریق نمایندگی ها توزیع می گردد.

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top